سه شرط اصلی برای رونق تولید در اقتصاد ایران

سه شرط اصلی برای رونق تولید در اقتصاد ایران

با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکایی، بسیاری از اقتصاددانان راهکار گریز از مشکلات اقتصادی را در توجه بیشتر به تولید ملی می‌دانند؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که برای رونق تولید در کشور به سه نهاده اصلی نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز داریم.

به گزارش تجارت‌نیوز، شهرام معینی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه “رونق تولید” در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش تولید و رشد اقتصادی است اظهار کرد: زمانی که رشد اقتصادی بیشتر شود به این معنا است که تولید افزایش پیدا کرده است. افزایش رشد اقتصادی برای همه کشورها هدف محسوب می‌شود چرا که در شرایط افزایش رشد اقتصادی ملت‌ها ثروت، اشتغال و رفاه بیشتری خواهند داشت.

او با بیان اینکه افزایش تولید به سه نهاده اصلی نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد، ادامه داد: هرچه نیروی کار بیشتری توأم با سرمایه و تکنولوژی پیشرفته‌تری داشته باشیم در آن صورت می‌توانیم تولید بیشتری داشته باشیم. در شرایط فعلی در کشور نیروی کار به تعداد زیادی وجود دارد اما دو شاخص سرمایه و تکنولوژی غایب است.

این اقتصاددان کمبود سرمایه در کشور را ناشی از کمبود تولید توصیف کرد و گفت: زمانی که تولید صورت می‌گیرد بخشی از درآمد آن پس‌انداز می‌شود و دوباره در فرایند تولید از آن استفاده می‌شود.

بر این اساس کشوری مانند ایران که سطح تولید پایین‌تری دارند خود به خود سرمایه کمتری هم برای تولید خواهد داشت. در این شرایط این کشورها می‌توانند از کشورهای دیگر سرمایه جذب کنند.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری ضعیف در حوزه تولید در ایران ادامه داد: اگر نخواهیم از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم و تنها از منابع داخلی بخواهیم برای افزایش تولید در کشور استفاده کنیم آنگاه رشد اقتصادی بسیار محدودی در حدود دو تا سه درصد خواهیم داشت اما باید بدانیم که این چند درصد نمی‌تواند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

معینی با اشاره به ضرورت استفاده از تکنولوژی برای افزایش سطح تولید اضافه کرد: اگر بخواهیم تنها به تکنولوژی داخلی اکتفا کنیم ممکن است نتوانیم در همه زمینه‌ها عالی‌ترین سطح تکنولوژی را داشته باشیم بنابراین آن محصولی هم که تولید می‌کنیم به راحتی به فروش نمی‌رسد و آنگاه دولت مجبور می‌شود از تولید حمایت کند.

با این حال بهترین حمایتی که از تولید می‌توان به عمل آورد ایجاد شرایطی برای افزایش پس‌انداز تولیدکنندگان و همچنین امکان ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی برای جذب سرمایه و همچنین تکنولوژی است.

پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت توجه به تولید ملی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرده بودند. هدایت نقدینگی به سمت تولید، دفع موانع اداری راه‌اندازی کسب‌وکار و کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که اقتصاددانان برای حمایت از تولید بر آن تاکید کرده‌اند.

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند