رکوردشکنی اقتصاد هلند

کیفیت زندگی در هلند

رشد اقتصادی هلند در پایان دوازده ماه منتهی به ژوئن به ۳.۱ درصد رسید که بهترین عملکرد اقتصادی این کشور در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

این رشد بیشتر از ۲.۹ درصدی است که پیشتر توسط اقتصاددانان پیش بینی شده بود. این رشد اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ بدین سو بی سابقه است، در بخش صادرات با رشد ۲.۹ درصدی و در بخش سرمایه‌گذاری ثابت با رشد ۵.۹ درصدی همراه بوده است. همچنین مخارج خانوارها رشدی ۲.۶ درصدی و مخارج عمومی رشدی ۱.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز،متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هلند در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط ۲.۲۳ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۹ با رشد ۶.۱ درصدی و کمترین رشد نیز رشد منفی ۴.۹ درصدی سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ بوده است.

هلند ششمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و یکی از قطب‌های حمل و نقل اروپا است. اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به تجارت خارجی دارد و صادرات معادل ۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی و واردات معادل ۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. مصارف خانوارها با ۴۵ درصدف بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی هلند دارد و مخارج دولت و سرمایه ثابت در رده‌های بعدی قرار دارند.

 

منبع:تریدینگ اکونومیکس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند