علی چشمی، کارشناس اقتصادی در تجارت‌نیوز:

ریشه‌یابی بحران موسسات مالی / بحران سود بانکی چقدر محتمل است؟

ریشه‌یابی بحران موسسات مالی / بحران سود بانکی چقدر محتمل است؟

علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در تجارت‌نیوز قرار است در خصوص سه محور ریشه بحران موسسات مالی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم در آینده گفتگو کند.

علی چشمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در تجارت‌نیوز قرار است به ریشه‌یابی بحران موسسات مالی بپردازد.

همچنین در روزهای اخیر گزارش‌هایی از افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شده که این سودهای پرداختی برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است. با افزایش‌های غیرقانونی نرخ سود بانکی، آیا این بحران بانکی نیز مانند بحران موسسات مالی خواهد شد؟

از دیگر سرفصل‌های مورد بحث در این مصاحبه تورم است، چاپ پول توسط دولت و بانک مرکزی جقدر روی تورم نقش داشته است و آنده تورم چه خواهد شد؟

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند