تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

زمان واریز عیدی سال ۹۹ / کارگران و بازنشستگان چقدر عیدی می‌گیرند؟

زمان واریز عیدی سال ۹۹ / کارگران و بازنشستگان چقدر عیدی می‌گیرند؟

در حالی که طبق اعلام رئیس کانون بازنشستگی شهر تهران، پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تا چند روز آینده آغاز می‌شود، اما رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید هنوز جزئیات، میزان یا زمان واریز عیدی بازنشستگان مشخص نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هر ساله برای گروه‌های مختلف کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عیدی تعیین می‌شود. اما این عیدی چقدر است؟

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی

در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران به مهر گفته که پرداخت عیدی بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی طی چند روز آینده و بعد از نیمه بهمن ماه پرداخت می‌شود.

اما علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: هنوز جزئیات، میزان یا زمان واریز عیدی بازنشستگان مشخص نشده است.

کارمندان

دولت در بودجه پیش‌بینی کرده که عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ اما عیدی کارمندان هر ساله معمولا به میزان افزایش حقوق سال آینده رشد می‌کند.

طبق اعلام مجلس حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

با توجه به این که عیدی سال گذشته کارمندان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده، پیش‌بینی می‌شود با افزایش ۲۵ درصدی  میزان عیدی امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شود.

کارگران

طبق قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

حداقل حقوق کارگران امسال یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی بگیرند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند