اکسکوینو

سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد

رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد / وعده دستغیب به نمایندگان

بر اساس حکمی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرده است، از این پس سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات عالی کشور منصوب شد.

به گرزارش تجارت‌نیوز، سید ضیاءالدین نورالدینی سرپرست دیوان محاسبات عالی کشور شد.

بر اساس حکمی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.
متن حکم محمدباقر قالیباف به شرح ذیل است؛

باسمه تعالی

جناب آقای سید ضیاءالدین نورالدینی

با عنایت به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان«سرپرست دیوان محاسبات کشور» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود تا زمان اجرای بند«۴» ماده(۵۱) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده(۱۱) قانون دیوان محاسبات کشور ضمن بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود نسبت به انجام امور و مسئولیت‌های دیوان اقدام کنید.

منبع: دنیای اقتصاد 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند