سهمیه ناوگان حمل و نقل عمومی بدون تغییر از ابتدای اردیبهشت ماه اعمال می شود

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد: با برنامه ریزی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هدفمندی یارانه ها، هیچ تغییری در خصوص سهمیه های ناوگان حمل و نقل عمومی و قیمت کرایه ها وجود نخواهد داشت و تغییری نیز در قیمت سهمیه بنزین خودروها یکشنبه شب اعمال نخواهد شد.  برای حمایت از

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد: با برنامه ریزی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هدفمندی یارانه ها، هیچ تغییری در خصوص سهمیه های ناوگان حمل و نقل عمومی و قیمت کرایه ها وجود نخواهد داشت و تغییری نیز در قیمت سهمیه بنزین خودروها یکشنبه شب اعمال نخواهد شد.

 برای حمایت از خدمات حمل و نقل عمومی و جلوگیری از افزایش کرایه ها سهمیه اردیبهشت ماه خودروهای عمومی تاکسی، وانت بار آژانس و سایر خودروهای عمومی همانند ماههای قبل بدون تغییر سهمیه و قیمت از اول اردیبهشت اعمال می شود.

این سهمیه ها تا زمان اجرای فاز دوم اعتبار دارد که با آغاز فاز دوم سهمیه های جدید اعمال خواهد شد.

در خصوص سهمیه اردیبهشت خودروهای شخصی نیز فعلا این خودروها تا آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها می توانند از ذخیره بنزین 400 تومانی ماههای قبل و بنزین نیمه یارانه ای 700 تومانی استفاده نمایند و قیمت و سهمیه خودروهای شخصی طبق مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها متعاقبا اعلام می گردد.

بدیهی است برای کلیه خوروها از ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه جاری، قیمت ها و سهمیه های جدید اعمال می شود و برابر تصمیمات، سهمیه ذخیره خودروهای شخصی ابطال نشده و مردم بدون محدودیت می توانند از این سهمیه ها نیز استفاده نمایند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند