اکسکوینو

پایان عرضه اولیه کلر / به هر سهامدار چقدر رسید؟

تجارت نیوز

در عرضه اولیه کلر رکورد مشارکت سهامداران شکسته شد و بیش از یک میلیون و 292 هزار و 794 نفر مشارکت کردند. بدین ترتیب به هر سهامدار حدود 117 هزار تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در عرضه اولیه کلر رکورد مشارکت سهامداران شکسته شد و بیش از یک میلیون و 292 هزار و 794 نفر مشارکت کردند. بدین ترتیب به هر سهامدار حدود 117 هزار تومان رسید. یعنی حداکثر 38 سهم در قیمت ۲۹۵۰۰ ریال به هر متقاضی این عرضه اولیه تخصیص یافته است.

آخرین رکورد مشارکت سهامداران در عرضه اولیه، مربوط به سهم فروی بود که یک میلیون و 198 هزار و 835 نفر، خریدار عرضه اولیه این سهم بودند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند