سیل تقاضای مصرف انرژی در جهان

سیل تقاضای مصرف انرژی در جهان

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز، میزان رشد تقاضای انرژی و تعداد دستگاه‌های سرمایشی در جهان را که بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی تهیه شده، می‌توانید مشاهده کنید.

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز، میزان رشد تقاضای انرژی و تعداد دستگاه‌های سرمایشی در جهان را که بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی تهیه شده، می‌توانید مشاهده کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند