اکسکوینو

سیگاری‌ها چقدر مالیات دادند؟

تجارت نیوز

بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی سال جاری نشان می‌دهد، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از مصرف سیگار اخذ شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی در سال‌ جاری، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از مصرف سیگار اخذ شده است.

به نقل از ایسنا، مالیات بر سیگار یکی از انواع مالیات بر ارزش افزوده (مصرف کالا و خدمات) است که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض شدند:

۱) سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، ۲۵ درصد
۲) سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌المللی که فهرست آنها هر سال توسط وزارت صمت تهیه و با تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود، ۴۰ درصد
۳) سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی؛ ۶۵ درصد

۴) توتون خام وارداتی؛ ۱۰ درصد

۵) توتون فرآوری‌شده وارداتی؛ ۳۵ درصد

البته، این نرخ‌های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون، هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابند تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد.

در این زمینه، بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی سال جاری نشان می‌دهد که معادل ۲۹۱ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان مالیات از فروش سیگار دریافت شده است.

سیگاری‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد مالیات دادند

همچنین، براساس این آمار، معادل ۲۲۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از مصرف سیگار اخذ شده است.

سیگاری‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد مالیات دادند

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند