مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با کشورهای منطقه

مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با کشورهای منطقه

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود. اما این صندوق، شاخص‌های اقتصادی ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه چگونه پیش‌بینی کرده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان به وضعیت احتمالی ایران و دیگر کشورهای منطقه پرداخت.

در ادامه شاخص‌های اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه را می‌بینید.

رشد اقتصادی

(بر حسب تولید ناخالص داخلی واقعی که بر حسب تورم تعدیل می‌شود)

۱- ایران

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۲.۹ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۰ درصد

۲- ترکیه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱.۸ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۹.۰ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۳.۳ درصد

۳- روسیه

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۴.۷ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۹ درصد

۴- عربستان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۴.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۲.۸ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴.۸ درصد

۵- امارات

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۶.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۲.۲ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۳.۰ درصد

۶- افغانستان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۴ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: داده نشده

۷- پاکستان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۰.۵ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۳.۳ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴.۰ درصد

۸- هند

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۷.۳ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۹.۵ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۸.۵ درصد

نرخ تورم

(متوسط شاخص بهای مصرف کننده)

۱- ایران

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳۶.۴ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۳۹.۳ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲۷.۵ درصد

۲- ترکیه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱۷ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱۵.۴ درصد

۳- روسیه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۵.۳ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۵.۴ درصد

۴- عربستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۳.۲ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد

۵- امارات

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۲.۰ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۲ درصد

۶- افغانستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۷ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: داده نشده

۷- پاکستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۰.۳ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۸.۹ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۸.۵ درصد

۸- هند

نرخ ثبت شده سال قبل: ۶.۲ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۵.۶ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد

نرخ بیکاری

۱- ایران

نرخ ثبت شده سال قبل: ۹.۶ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱۰ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱۰.۵ درصد

۲- ترکیه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱۲.۲ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱۱ درصد

۳- روسیه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۸ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۴.۹ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴.۶ درصد

۴- عربستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۷.۴ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: داده نشده

۵- امارات

نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: داده نشده

۶- افغانستان

نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: داده نشده

۷- پاکستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۴.۵ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۵.۰ درصد

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴.۸ درصد

۸- هند

نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: داده نشده

نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: داده نشده

منبع: ایسنا

آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند