بنا به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی

افزایش شاخص کل قیمت تولیدکننده

افزایش شاخص کل قیمت تولیدکننده

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دو گزارش جداگانه، خبر از افزایش شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در مردادماه و فصل بهار دادند.

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به صورت همزمان دو گزارش بر روی درگاه‌های خود قرار دادند که اولی به تشریح وضعیت شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل بهار سال 1396 می‌پردازد و دومی وضعیت همین شاخص را در مردادماه 96 توضیح می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز،  به دنبال انتشار شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه، اکنون شاخص کل قیمت تولیدکننده نیز در دسترس قرار گرفته است. بر اساس گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات، بهار 96» که بانک مرکزی منتشر کرده است، می‌توان دید که شاخص کل قیمت تولیدکننده  بر مبنای سال 90 در بهار سال 96  به عدد 235.3 رسیده است که نسبت به فصل گذشته 2.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گزارش می‌توان دید که شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل 3.1 درصد، خدمات هتل و رستوران 2.7 درصد، خدمات بیمه 4 درصد، خدمات مربوط به مستغلات 1.9 درصد، خدمات آمزش 0.3 درصد، بهداشت 1.1 درصد و سایر خدمات عمومی 4.7 درصد افزایش داشته است.

گروهشاخصدرصد تغییرات
خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی277.93.1 ⇑
خدمات هتل و رستوران307.32.7 ⇑
خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات259.22.7⇑
خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)237.74 ⇑
خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار189.41.9 ⇑
خدمات آموزش230.20.3 ⇑
خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی335.11.1 ⇑
خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی263.24.7 ⇑

رشد شاخص کل قیمت تولیدکننده در مردادماه، 1.7 درصد

همچنین در خلاصه گزارش «شاخص بهای تولیدکننده در ایران» که برای مردادماه 96 در درگاه بانک مرکزی انتشار یافته، می‌توان دید که شاخص کل قیمت تولیدکننده در این ماه نسبت به ماه گذشته 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.0 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش شاخص قیمت تولیدکننده برای بخش کشاورزی در این ماه نسبت به ماه گذشته 3.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 13.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ماهیانه و سالیه  شاخص قیمت مصرف‌کننده برای بخش صنعت به ترتیب 1.9 و 10.1 درصد، برای بخش حمل‌ونقل 0.1 . 6.5 درصد، در بخش هتل 1.0 و 11.9 درصد، برای بخش اطلاعات 0.1 و 6.9 درصد، در بخش آموزش 0.3 و 11.3 درصد، در بخش بهداشت 1.8 و 8.9 درصد، و برای سایر فعالیت‌های خدمات عمومی 1.5 و 12.4 درصد بوده است.

در بخش خدمات نیز بر اساس این گزارش می‌توان به این واقعیت پی برد که شاخص قیمت نسبت به ماه گذشته 0.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7.9 درصد رشد داشته است.

گروه‌های اصلیدرصد تغییرات نسبت به
ماه قبلماه مشابه سال قبل
شاخص کل1.7 ⇑10⇑
گروه اصلی
کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری3.2⇑13.2⇑
ساخت (صنعت)1.9⇑10.1⇑
حمل و نقل و انبارداری0.1⇑6.5⇑
هتل و رستوران1⇑11.9⇑
اطلاعات و ارتباطات0.1⇑6.9⇑
آموزش0.3⇑11.3⇑
بهداشت و مددکاری اجتماعی1.8⇑8.9⇑
سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی1.5⇑12.4⇑
گروه اختصاصی
خدمات0.6⇑7.9⇑
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند