صادرات زنجیره سیمان 4 درصد رشد یافت

صادرات زنجیره سیمان 4 درصد رشد یافت

آمار تجارت خارجی بخش معدن وصنایع معدنی در دوره 11 ماهه 97 نشان می دهد که صادرات زنجیره سیمان به رقم 12 میلیون و 652 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 96 رشد چهار درصدی داشت .

به گزارش تجارت‌نیوز، بر پایه داده های آماری گمرک ایران حاکی است: ارزش صادراتی زنجیره سیمان در دوره مزبور به رقم بیش از 398.4 میلیون دلار رسید که نسبت به 11 ماهه 96 افت 14 درصدی را ثبت کرد.

کاهش 21 درصدی واردات سیمان

برابر آمار مورد بررسی در مدت 11 ماهه 97، افزون بر 39.6 هزار تن زنجیره سیمان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه در سال 96 کاهش 21 درصدی را نشان می دهد.
ارزش زنجیره سیمان وارداتی در دوره یاد شده به رقم 30 میلیون دلار رسید که در مقایسه با 11 ماهه 96 کاهش 14 درصدی دارد.

صادرات سفال، آجر، سرامیک و کاشی

داده های تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی در 11 ماهه 97 حاکی از آن است که بیش از 77.1 هزار تن انواع سفال، آجر، سرامیک و کاشی به بازارهای هدف صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 کاهش 90 درصدی داشت.
ارزش صادرات انواع سفال، آجر، سرامیک و کاشی در دوره مزبور به رقم افزون بر 10.4 میلیون دلار رسید که افت 91 درصدی در مقایسه با 11 ماهه 96 را ثبت کرد .

افت واردات سفال، آجر، سرامیک و کاشی

آمار گمرک ایران گویای آن است که در دوره 11 ماهه 97 بیش از 32.6 هزار تن انواع سفال، آجر، سرامیک و کاشی وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه در سال 96 به میزان 24 درصد کاهش نشان می دهد.
ارزش انواع سفال، آجر، سرامیک و کاشی وارداتی در دوره این گزارش افزون بر 98.1 میلیون دلار بود که در مقایسه با 11 ماهه 96 افت هفت درصدی را گواهی می دهد.

 رشد صادرات دیگر اقلام معدن و صنایع معدنی

صادرات سایر اقلام معدن وصنایع معدنی در دوره مورد بررسی حاکی است، افزون بر هشت میلیون و 808 هزار تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد و 255 میلیون دلار انجام شد که در مقایسه با 11 ماهه سال 96 از نظر وزنی 18 و از لحاظ ارزشی 15 درصد رشد نشان می دهد.

افت 34 درصدی واردات دیگر اقلام معدن و صنایع معدنی

برپایه آمارهای مورد بررسی در 11 ماهه سال گذشته واردات بیش از 602.3 هزار تن دیگر اقلام معدن و صنایع معدنی انجام شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 به میزان 34 درصد کاهش یافت.
ارزش واردات دیگر اقلام معدن و صنایع معدنی در دوره این گزارش بیش از 522.5 میلیون دلار ثبت شد که نسبت به 11 ماهه 96 کاهش 29 درصدی یافت.

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند