صدور مجوز افزایش قیمت صنایع ساینا

صدور مجوز افزایش قیمت صنایع ساینا

صنایع بهداشتی ساینا مجوز افزایش نرخ 30 تا 40 درصدی محصولات را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، صنایع بهداشتی ساینا مجوز افزایش نرخ 30 تا 40 درصدی محصولات را منتشر کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند