صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های تهران (گزارش تصویری)

صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های تهران (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های پمب بنزین تهران (چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1398) را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌های پمب بنزین تهران (چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1398) را مشاهده می‌کنید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند