صنایع بورسی با بیشترین ارزش معاملات چهارشنبه

صنایع بورسی با بیشترین ارزش معاملات چهارشنبه

امروز 19 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران (TSE) به 4663 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس ایران (IFB) به 1475 میلیارد ریال رسید.

امروز 19 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران (TSE) به 4663 میلیارد ریال و ارزش معاملات فرابورس ایران (IFB) به 1475 میلیارد ریال رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بیشترین مقدار ارزش معاملات این دو شاخص را صنایع زیر به خود اختصاص دادند:

 

 

صنایع بورسی با بیشترین ارزش معاملات روزانه (میلیارد ریال)

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند