پالایشگاهی‌ها سرمست از جام نفتی اوپک

تغییرات پایدار قیمت نفت به صورت کاملا محسوسی سودآوری پالایشگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس به بهانه رشد قیمت نفت و انتشار گزارش‌های 6ماهه گروه پالایشی بازار سهام، نگاهی به وضعیت سودآوری نمادهای پالایشی بورس و فرابورس تهران می‌اندازیم.

پالایشگاهی‌ها سرمست از جام نفتی اوپک

پانیذ نوربخش: پس از طرح فریز نفتی توسط اعضای اوپک و پیوستن اعضای غیر اوپک نیز به آن‌ها، قیمت نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. این رشد تا جایی ادامه یافته که قیمت هر بشکه نفت برنت تا سطح ۶۵ دلار نیز افزایش پیدا کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، از آن‌جایی که اقتصاد ایران بر پایه نفت بنا نهاده شده، تغییرات قیمت آن می‌تواند وضعیت کلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر بخواهیم صنعتی که بیشترین تاثیر را از تغییرات قیمت این کالا می‌گیرد بررسی کنیم، بدون شک پالایشگاه‌ها در راس نظرات قرار می‌گیرند.

معاملات سهام ۶ پالایشگاه با نمادهای شبندر، شبریز، شتران، شاوان، شراز و شپنا در بازار سهام تهران مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های ۶ماهه منتشر شده این پالایشگاه‌ها، بیشترین میزان فروش دوره یادشده ۹ تریلیون و ۶۳۶ میلیارد تومان و مربوط به شبندر است. پس از آن به ترتیب شپنا، شتران، شبریز، شاوان و شراز بیشترین میزان فروش را در ۶ماهه ابتدایی سال جاری داشته‌اند.

بیشترین حاشیه سود خالص (نسبت سود خالص به فروش) در دوره مورد بررسی متعلق به شبندر است و شپنا، شتران، شراز، شبریز و شاوان پس از آن قرار می‌گیرند.

 

عملکرد پالایشی‌ها در شش‌ماهه ۹۶

شرح شبریز شبندر شپنا شاوان شراز شتران
درآمدهای عملیاتی ۳۲,۵۴۰,۲۹۰ ۹۶,۳۶۱,۱۰۲ ۹۵,۱۹۸,۷۷۰ ۱۵,۹۵۲,۱۵۷ ۱۴,۵۸۴,۲۱۹ ۷۲,۱۱۶,۸۴۱
سود (زیان) ناخالص ۳,۸۸۱,۸۵۳ ۱۱,۹۸۸,۵۳۱ ۱۰,۸۸۷,۴۶۷ ۱,۰۶۱,۷۳۰ ۱,۳۷۳,۸۳۵ ۷,۶۶۳,۳۷۴
سود (زیان) عملیاتی ۳,۳۷۰,۱۰۳ ۱۰,۶۵۴,۳۵۲ ۱۰,۶۶۳,۷۷۹ ۸۶۰,۶۶۱ ۱,۰۸۳,۶۲۵ ۶,۵۷۸,۶۹۸
حاشیه سود ناخالص ۱۲% ۱۲% ۱۱% ۷% ۹% ۱۱%
سود (زیان) خالص ۲,۰۰۸,۳۹۳ ۸,۶۸۰,۸۳۸ ۸,۴۳۶,۴۴۸ ۷۱۱,۶۸۲ ۱,۱۴۱,۵۲۰ ۶,۰۸۸,۶۱۵
حاشیه سود خالص ۶% ۹% ۹% ۴% ۸% ۸%
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) ۵۱۷ ۶۲۹ ۴۲۲ ۶۲۲ ۱,۱۱۱ ۳۸۱
سرمایه ۳,۸۸۴,۲۱۱ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۲۲ ۱,۰۲۷,۵۴۹ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها و سود هر سهم) میلیون ریال است.

 

شپنا

پالایش نفت اصفهان در دوره ۶ماهه ابتدایی سال جاری فروشی به میزان ۹ تریلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان داشته که بیشترین سهم آن متعلق به فروش گازوئیل است. کل فروش گازوئیل این شرکت در ۶ماهه ۴ تریلیون و ۴۹۳ میلیارد تومان است که حدود ۵۰ درصد کل مبلغ فروش شپنا را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد کرده است.

پس از گازوئیل، بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش بنزین تامین شده است. حدود ۳۰ درصد کل مبلغ فروش شپنا در نیم‌سال ابتدایی سال جاری از فروش بنزین بوده است.

مقدار فروش بنزین شپنا در ۶ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته، در حالی که رشد مبلغ فروش این محصول به مدد افزایش نرخ حدود ۳۰ درصدی، در دوره‌های یادشده نزدیک به ۴۰ درصد بوده است.

بر این اساس کل مبلغ فروش این شرکت در ۶ماهه اول سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین درصد تغییر در نرخ محصولات شپنا در قیاس ۶ماهه سال جاری و سال قبل، مربوط به نفت کوره است. نفت کوره در حالی طی ۶ماهه نخست سال جاری تنها ۴ درصد کل فروش ریالی شرکت را به خود اختصاص داده است که در سال گذشته سومین محصول موثر در مبلغ فروش پالایش نفت اصفهان بوده است.

آن گونه که در صورت‌های مالی این شرکت مشاهده می‌شود افت ۴۳ درصدی مقدار فروش این محصول در نیم‌سال جاری اثر رشد نرخ چشم‌گیر آن را خنثی کرده است.

 

نرخ‌های فروش شپنا

نوع گروه یا محصول شش‌ماهه ۹۶ شش‌ماهه ۹۵ درصد تغییر سال ۹۵
گاز مایع/پروپان ۷,۸۰۷,۸۹۷ ۵,۴۶۶,۸۲۲ ۴۳% ۶,۹۰۴,۹۷۹
سوخت سبک جت ۱۱,۸۸۹,۸۳۹ ۱۰,۱۰۲,۴۸۱ ۱۸% ۱۱,۰۸۷,۳۹۳
سوخت سنگین جت ۱۲,۴۰۶,۶۹۴ ۱۰,۴۶۵,۸۵۰ ۱۹% ۱۰,۷۵۳,۰۴۰
وکیوم باتوم ۶,۸۹۷,۲۸۳ ۴,۸۴۴,۷۹۸ ۴۲% ۵,۵۴۵,۴۶۳
نفت سفید ۱۲,۴۲۳,۲۷۶ ۱۰,۱۵۷,۳۶۱ ۲۲% ۱۱,۵۹۰,۴۲۴
حلال‌ها ۱۳,۰۹۳,۳۶۵ ۱۰,۳۱۱,۲۵۹ ۲۷% ۱۱,۹۸۲,۹۴۹
گوگرد ۳,۵۵۵,۷۳۸ ۳,۹۰۴,۷۰۳ -۹% ۴,۱۱۲,۲۱۶
نفت گاز ۱۲,۳۱۴,۵۶۷ ۹,۸۲۹,۵۸۷ ۲۵% ۱۱,۰۷۹,۰۶۸
آیزوریسایکل ۱۱,۸۸۰,۷۵۹ ۷,۹۶۳,۹۵۱ ۴۹% ۹,۵۸۵,۵۶۳
روغن خام ۱۰,۰۰۳,۹۸۵ ۶,۵۷۳,۸۹۷ ۵۲% ۸,۱۵۰,۷۱۹
نفت کوره ۹,۱۵۸,۴۲۷ ۵,۴۶۳,۶۸۳ ۶۸% ۷,۷۱۴,۹۳۵
هیدروژن ۴,۶۳۸,۰۶۶ ۵,۲۸۹,۱۶۷ -۱۲% ۵,۰۴۱,۲۵۵
بنزین ۱۲,۶۷۲,۵۵۴ ۹,۸۶۰,۷۴۲ ۲۹% ۱۱,۲۹۲,۹۹۲
مخلوط آروماتیک‌های سبک ۱۴,۷۱۴,۶۴۵ ۱۱,۷۸۹,۹۶۰ ۲۵% ۱۳,۲۲۳,۷۰۷
هیدرو کربورهای بدون شاخه ۱۱,۹۷۲,۶۶۶ ۹,۴۶۷,۲۵۳ ۲۶% ۹,۸۴۲,۴۱۵
نفتا ۸,۹۷۱,۱۲۸ ۷,۲۴۶,۸۶۶ ۲۴% ۷,۹۲۲,۷۵۹

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.

 

شاوان

پالایش نفت لاوان از جمله شرکت‌هایی است که در بازار سرمایه به دلیل چابکی و فرزی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و معمولا در دوران رشد نمادهای گروه پالایشی به نسبت سایرین حرکت چابک‌تری از خود به نمایش می‌گذارد.

شاوان به لحاظ درصد فروش ریالی محصولات نسبت به کل فروش، شباهت زیادی به شپنا دارد؛ در پالایش نفت لاوان بیشترین فروش ریالی مربوط به گازوئیل است که بیش از ۴۰ درصد مبلغ فروش ۶ماهه ابتدایی سال ۹۶ را به خود اختصاص داده است. این محصول به دلیل کاهش ۲۰ درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ فروش ریالی ۲ درصد افت داشته است.

بنزین دومین محصول این شرکت است که بیشترین مبلغ فروش را در دوره یاد شده ایجاد کرده است. گازوئیل و بنزین در شاوان طی ۶ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب ۵۳۹ و ۳۱۹ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و کل مبلغ فروش ۶ماهه سال جاری این شرکت در گزارش عملکرد حسابرسی نشده یک تریلیون و ۵۹۲ میلیارد تومان است.

 

نرخ‌های فروش شاوان

نوع گروه یا محصول شش‌ماهه ۹۶ شش‌ماهه ۹۵ درصد تغییر سال ۹۵
بنزین معمولی ۱۱,۹۸۱,۴۲۹ ۹,۳۹۹,۸۶۴ ۲۷% ۱۱,۶۸۰,۶۰۴
گاز مایع ۸,۱۷۴,۲۶۹ ۱۰,۹۱۹,۳۵۵ -۲۵% ۱۱,۷۷۰,۷۴۲
نفت کوره ۹,۳۸۱,۹۰۶ ۶,۴۶۱,۵۹۴ ۴۵% ۷,۰۴۲,۳۶۵
نفتای شیرین ۱۱,۵۶۵,۱۶۳ ۸,۳۴۹,۱۷۸ ۳۹% ۱۰,۳۹۷,۲۰۱
نفت گاز معمولی ۱۲,۶۰۴,۱۴۱ ۱۰,۲۷۲,۶۶۳ ۲۳% ۱۱,۰۸۷,۵۲۴

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.

 

شراز

سبد فروش پالایش نفت شیراز از محصولات زیادی تشکیل شده که مهم‌ترین آن‌ها به لحاظ تاثیر بر سودآوری شرکت گازوئیل است. این فرآورده در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری با فروش ۶۶۰ میلیارد تومانی ۴۵ درصد کل فروش ریالی شرکت را به وجود آورده است.

پس از گازوئیل، بنزین بیشترین مبلغ فروش شرکت را ایجاد کرده در حالی که به نسبت سال قبل ۹ درصد افت داشته است. افت مبلغ فروش نیم‌سال ابتدایی سال جاری نسبت به سال قبل در پی افت حدود ۳۰ درصدی مقدار فروش این محصول رخ داده است. اما رشد ۲۸ درصدی نرخ بنزین در دوره یادشده مانع افت چشم‌گیر مبلغ فروش بنزین این شرکت بوده است.

کل فروش ریالی شاوان در ۶ماهه نخست سال جاری یک تریلیون و ۴۵۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

 

نرخ‌های فروش شراز

نوع گروه یا محصول شش‌ماهه ۹۶ شش‌ماهه ۹۵ درصد تغییر سال ۹۵
بنزین ۱۲,۱۶۶,۷۵۴ ۹,۵۱۰,۸۷۷ ۲۸% ۱۰,۶۲۷,۸۸۲
نفت سفید ۱۲,۴۱۷,۸۱۹ ۱۰,۰۶۱,۳۹۲ ۲۳% ۱۱,۸۰۲,۰۳۰
نفت گاز ۱۲,۳۱۷,۸۵۸ ۹,۹۲۰,۱۶۵ ۲۴% ۱۱,۰۷۴,۵۵۶
نفت کوره و مالچ ۹,۱۶۳,۲۴۸ ۵,۷۲۹,۲۰۶ ۶۰% ۷,۸۵۳,۲۸۲
حلال ۱۲,۸۹۰,۱۲۰ ۱۰,۱۹۸,۳۵۴ ۲۶% ۱۱,۴۲۰,۳۵۶
گاز مایع ۷,۸۸۵,۲۶۰ ۵,۴۴۷,۱۹۵ ۴۵% ۶,۷۳۵,۲۷۳
وکیوم باتوم V-B و قیر MC 250 ۷,۳۴۰,۳۸۹ ۵,۳۱۷,۲۶۱ ۳۸% ۶,۳۹۳,۶۱۵
گوگرد ۳,۵۵۲,۹۷۷ ۴,۰۵۲,۷۸۰ ۱۲%- ۳,۷۵۸,۲۱۶
آیزوریسایکل ۱۰,۶۹۹,۴۲۹ ۵,۹۹۳,۷۴۳ ۷۹% ۷,۲۲۵,۲۸۷
آیزوفید ۱۰,۹۷۰,۵۸۸ ۷,۸۱۷,۴۴۲ ۴۰% ۸,۶۰۹,۴۰۴
نفتا ۱۰,۱۷۳,۵۶۳ ۸,۳۵۰,۹۶۸ ۲۲% ۹,۲۱۳,۴۳۸
سوخت سبک JP4 ۱۲,۰۰۴,۲۹۹ ۱۰,۰۲۲,۸۳۰ ۲۰% ۱۱,۲۷۵,۶۵۸
سوخت سنگین ATK ۱۲,۴۵۴,۵۰۲ ۱۰,۵۴۲,۶۲۴ ۱۸% ۱۱,۲۵۲,۷۷۰

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.

 

شبندر

بیش از ۸۰ درصد فروش ریالی پالایش نفت بندرعباس از فروش گازوئیل، بنزین و نفت کوره تامین می‌شود. سهم این ۳ فرآورده در عملکرد شش‌ماهه سال جاری این شرکت به ترتیب ۳۹، ۲۴ و ۲۳ درصد است و مبلغ آن‌ها به ترتیب سه تریلیون و ۷۴۹، دو تریلیون و ۲۸۹ و دو تریلیون و ۲۱۷ میلیارد تومان بوده است.

مبلغ فروش بنزین شبندر در ۶ماهه ۹۶ نسبت به ۶ماهه ۹۵ نزدیک ۷۰ درصد افزایش داشته که بخش عمده آن به دلیل رشد مقدار فروش آن بوده است.

کل فروش ریالی شبندر در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال پیش ۳۰ درصد رشد یافته و به ۹ تریلیون ۶۳۶ میلیارد تومان رسیده است.

 

نرخ‌های فروش شبندر

نوع گروه یا محصول شش‌ماهه ۹۶ شش‌ماهه ۹۵ درصد تغییر سال ۹۵
بنزین موتور ۱۱,۹۸۶,۵۸۰ ۹,۵۳۵,۷۲۶ ۲۶% ۱۰,۶۹۴,۰۱۷
نفت سفید ۱۲,۴۰۹,۹۵۲ ۹,۹۴۸,۷۰۲ ۲۵% ۱۱,۷۵۸,۵۶۹
نفت گاز ۱۲,۳۶۷,۱۱۴ ۹,۷۹۵,۸۶۶ ۲۶% ۱۰,۸۴۷,۰۹۳
نفت کوره ۹,۲۵۵,۵۳۴ ۶,۲۶۹,۹۲۴ ۴۸% ۷,۵۵۴,۰۷۲
گاز مایع ۷,۶۳۷,۶۲۶ ۵,۲۷۲,۶۹۲ ۴۵% ۶,۶۷۰,۵۸۸
سوخت سنگین جت ۱۲,۸۲۳,۴۸۴ ۱۰,۳۱۵,۲۷۱ ۲۴% ۱۱,۱۱۴,۱۷۵
وکیوم باتوم ۷,۴۸۱,۴۰۹ ۵,۳۰۴,۲۲۵ ۴۱% ۶,۳۸۷,۲۸۶
نفتا ۱۰,۵۴۷,۶۸۲ ۹,۳۹۷,۳۷۷ ۱۲% ۹,۹۲۰,۲۱۸
لوبکات سنگین ۹,۶۸۶,۶۲۹ ۶,۷۰۳,۹۳۳ ۴۴% ۷,۸۷۳,۴۰۲
گوگرد ۴,۷۱۰,۸۰۸ ۴,۱۸۷,۳۰۷ ۱۳% ۴,۰۷۲,۸۷۸
حلال‌ها ۱۲,۱۳۶,۴۱۸
آیزوریسایکل ۱۱,۵۲۶,۶۲۴ ۶,۶۸۴,۰۴۳ ۷۲% ۱۰,۹۶۷,۴۵۱
پروپان ۶,۳۱۸,۵۱۹ ۴,۵۳۷,۵۰۰ ۳۹% ۵,۴۴۲,۷۴۸
وکیوم سلاپس ۸,۵۰۴,۸۹۰ ۵,۳۸۸,۲۷۰ ۵۸% ۶,۹۵۸,۶۳۳

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.

 

شبریز

مهم‌ترین محصولات پالایش نفت تبریز به لحاظ فروش ریالی به ترتیب گازوئیل، بنزین و نفت کوره هستند که در شش‌ماهه نخست سال جاری مجموعا بیش از ۸۰ درصد کل فروش ریالی شرکت را تشکیل داده‌اند.

مبلغ فروش گازوئیل این شرکت در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد بنزین ۳۴ درصد و نفت کوره ۳۲۰ درصد افزایش یافته‌اند.

علت رشد چشم‌گیر فروش ریالی نفت کوره شبریز افزایش ۱۷۱ درصدی مقدار و ۵۵ درصدی نرخ فروش این محصول در دوره مورد بررسی است.

کل فروش شبریز در دوره ۶ماهه ابتدایی سال جاری ۳ تریلیون و ۲۵۴ میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است.

 

نرخ‌های فروش شبریز

نوع گروه یا محصول شش‌ماهه ۹۶ شش‌ماهه ۹۵ درصد تغییر سال ۹۵
بنزین ۱۲,۱۷۹,۴۳۷ ۹,۵۱۸,۴۴۷ ۲۸% ۱۰,۸۲۲,۸۲۷
نفت سفید ۱۲,۴۳۴,۱۳۱ ۱۰,۰۰۷,۹۵۹ ۲۴% ۱۲,۱۰۶,۶۹۷
نفت گاز ۱۲,۳۷۰,۶۷۴ ۱۰,۰۲۷,۹۹۰ ۲۳% ۱۱,۰۵۹,۸۵۹
نفت کوره ۹,۴۷۳,۹۰۳ ۶,۱۱۴,۰۹۱ ۵۵% ۸,۰۲۲,۱۵۰
نفتای سبک و سنگین ۸,۵۰۴,۲۵۴ ۷,۳۶۳,۱۴۴ ۱۵% ۷,۸۸۵,۷۹۷
حلال‌ها ۱۳,۱۱۳,۵۶۱ ۹,۸۴۹,۵۷۱ ۳۳% ۱۱,۸۹۶,۶۳۴
لوبکات ۹,۶۱۷,۱۴۳ ۷,۰۶۱,۷۵۸ ۳۶% ۷,۴۸۸,۶۴۳
گاز مایع ۷,۵۹۵,۹۹۱ ۵,۳۳۰,۶۴۸ ۴۲% ۶,۴۷۴,۰۴۵
ATK ۱۱,۹۴۷,۹۲۵
گوگرد ۳,۶۶۹,۴۱۲ ۴,۶۰۱,۶۷۱ -۲۰% ۴,۲۲۳,۶۰۲
گاز اتان به پتروشیمی ۲,۰۱۳,۶۹۹ ۲,۴۸۰,۷۶۹ -۱۹% ۲,۴۸۰,۷۶۹
گاز بوتان به پتروشیمی ۶,۴۶۴,۶۲۵ ۶,۳۲۵,۶۶۱ ۲% ۷,۴۳۴,۹۱۷
بنزن ۳۱,۳۴۳,۶۰۶ ۱۷,۱۰۶,۰۴۵ ۸۳% ۲۲,۲۲۷,۶۶۲
آیزوریسایکل ۱۲,۲۹۹,۳۲۶ ۷,۹۷۴,۷۲۷ ۵۴% ۸,۸۱۳,۶۵۲
آیزوفید ۱۰,۸۱۱,۳۷۱ ۷,۵۱۰,۴۵۶ ۴۴% ۸,۷۲۵,۲۸۷
سلاپس واکس ۹,۵۲۳,۸۱۰ ۶,۴۷۴,۱۳۸ ۴۷% ۸,۶۴۲,۶۰۶
وکیوم باتوم و قیر ۷,۲۶۵,۲۵۷ ۴,۷۴۵,۳۲۴ ۵۳% ۵,۳۶۳,۸۲۴

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.

 

شتران

بیش از ۴۰ درصد مبلغ فروش شتران از محل فروش گازوئیل تامین می‌شود. پس از گازوئیل بیشترین سهم در فروش ریالی شرکت را بنزین با سهم ۲۰ درصدی دارد. مبلغ فروش گازوئیل و بنزین در ۶ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳۷ و ۴۱ درصد رشد کرده است.

کل فروش ریالی پالایش نفت تهران در ۶ماهه نخست سال جاری ۷ تریلیون و ۲۱۲ میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

 

نرخ فروش شتران

نوع گروه یا محصول شش‌ماهه ۹۶ شش‌ماهه ۹۵ درصد تغییر سال ۹۵
انواع بنزین موتور ۱۱,۹۴۶,۲۹۳ ۸,۴۸۱,۳۹۴ ۴۱% ۱۰,۷۳۱,۹۰۰
نفت سفید ۱۲,۴۴۸,۱۱۵ ۹,۱۳۷,۴۴۹ ۳۶% ۱۱,۶۴۵,۲۱۷
نفت گاز نهایی ۱۲,۵۱۴,۰۲۹ ۹,۱۰۹,۹۱۹ ۳۷% ۱۱,۲۷۰,۶۶۹
نفت کوره و مالچ ۹,۵۶۸,۸۰۵ ۴,۸۹۴,۸۰۸ ۹۵% ۷,۸۴۰,۹۸۴
گوگرد ۳,۶۷۷,۹۱۶ ۳,۵۹۷,۶۴۴ ۲% ۴,۳۶۳,۸۷۶
وکیوم باتوم ۷,۰۸۳,۰۳۹ ۳,۸۶۹,۲۹۶ ۸۳% ۵,۷۵۵,۰۲۴
روغن خام و آیزوریسایکل ۱۰,۱۳۹,۳۳۱ ۵,۱۵۰,۷۱۳ ۹۷% ۷,۹۸۹,۶۱۰
سوخت جت سبک (JP4) ۱۱,۹۷۱,۸۴۰ ۸,۹۷۷,۶۶۳ ۳۳% ۱۰,۹۹۹,۱۳۳
سوخت جت سنگین (ATK) ۱۲,۳۴۹,۸۶۸ ۹,۳۹۲,۹۹۱ ۳۱% ۱۱,۲۱۹,۱۲۴
نفتای سبک و سنگین ۹,۷۲۵,۹۵۱ ۶,۸۲۷,۴۰۷ ۴۲% ۹,۲۶۰,۹۲۱
گاز مایع ۷,۶۹۱,۲۸۰ ۴,۳۵۶,۴۰۴ ۷۷% ۶,۵۳۰,۵۱۵
حلال ۱۲,۸۳۴,۶۷۷ ۸,۹۱۹,۸۲۹ ۴۴% ۱۱,۶۳۳,۴۳۴

 

واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید