ضرر پالایش یکم تا امروز به چقدر رسید؟

ضرر پالایش یکم تا امروز به چقدر رسید؟

تا پایان معاملات امروز 26 آبان ماه سود یا (زیان) مشمول خریداران یکم محاسبه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تا پایان معاملات امروز 26 آبان چه میزان سود یا (زیان) مشمول خریداران پالایش یکم می‌شود؟

محاسبات ما نشان می‌دهد با قیمت های پایانی امروز، خریداران صندوق دارادوم (پالایش1) تخفیفشان از بین رفته و در حدود 17.3 درصد زیان هستند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند