نقدینگی از ۲۰۸۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد

نقدینگی از ۲۰۸۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد
بررسی‌ روند رشد روزانه ارقام پولی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 2086 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ روند رشد روزانه ارقام پولی در ۱۱ ماه منتهی به خردادماه امسال گویای رشد ۱۱۵۰ میلیارد تومانی نقدینگی در هر روز است و با این روند نقدینگی در پایان شهریورماه به ۲۰۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی ارقام رسمی پولی نشان می‌دهد از ابتدای مردادماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خردادماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است)، روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و از ۱۶۰۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

در صورتی که این روند در روزها و ماه‌های بعد از خردادماه و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه یافته باشد، حجم نقدینگی تا پایان تابستان به ۲ هزار و ۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

دوره نقدینگی
تیر ۹۷ ۱،۶۰۲،۲۵۰
مرداد ۹۷ ۱،۶۴۶،۶۹۰
شهریور ۹۷ ۱۶۷۲،۳۷۰
مهر۹۷ ۱،۶۹۳،۸۴۰
آبان۹۷ ۱،۷۲۵،۲۰۰
آذر۹۷ ۱،۷۶۴،۵۸۰
دی۹۷ ۱،۷۹۶،۴۳۰
بهمن۹۷ ۱،۸۳۰،۶۵۰
اسفند۹۷ ۱،۸۸۲،۸۹۰
فروردین۹۸ ۱،۸۹۰،۴۹۰
اردیبشت۹۸ ۱،۹۴۱،۹۹۰
خرداد۹۸ ۱،۹۷۹،۹۱۰
برآورد تیر۹۸ ۲،۰۱۵،۵۶۰
برآورد مرداد۹۸ ۲،۰۵۱،۲۱۰
برآورد شهریور۹۸ ۲،۰۸۶،۸۶۰

 

منبع: فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند