تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کسری 850 میلیارد تومانی یک بانک از محل پرداخت سود به سپرده‌گذاران

تجارت نیوز

بانک اقتصادنوین طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 850 میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 142 میلیارد تومانی این بانک است.

بانک اقتصادنوین تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک اقتصادنوین که با نماد بورسی «ونوین» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک اقتصادنوین در شهریور ماه سال جاری حدود هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 5.8 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 34.4 هزار میلیارد رسید.

بانک اقتصادنوین معادل 87 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک اقتصادنوین در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

9852

طی دوره مذکور بانک اقتصادنوین در حالی که موفق شده 40 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 38.2 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک اقتصادنوین در پایان شهریور ماه امسال به 39.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک اقتصادنوین در شهریور ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 144 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک اقتصادنوین در شهریور ماه امسال حدود 415 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 271 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک اقتصادنوین طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 850 میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 142 میلیارد تومانی این بانک است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند