عملکرد بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه سال ۹۹

آنالیز عملکرد یک نماد بانکی در بورس / رشد قابل توجه جذب سپرده

آنالیز عملکرد یک نماد بانکی در بورس / رشد قابل توجه جذب سپرده

بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۶٫۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۳۳ درصدی داشته است.

دومین کارنامه بانک‌ خاورمیانه در سال ۹۹ منتشر شد که نشان از سودآوری این بانک دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک خاورمیانه که با نماد بورسی «وخاور» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد اردیبهشت ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۶٫۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۳۳ درصدی داشته است. با تسویه ۱۵٫۵ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان اردیبهشت ماه امسال به بیش از ۱۷٫۸ هزار میلیارد رسیده است.

بانک خاورمیانه در پایان دوره مذکور حدود ۸۴ درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک خاورمیانه در حالی که موفق شده ۳۹٫۹ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۳۷٫۶ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده و با افزایش ۲٫۳ هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی مواجه شده است.

میزان جذب سپرده بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل بیش از  ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک خاورمیانه در پایان اردیبهشت ماه امسال به ۲۱٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۱۲۳ میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک خاورمیانه در اردیبهشت ماه امسال حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۸ از محل اعطای وام بیش از ۱٫۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند