ارزیابی تازه‌ترین عملکرد بانک صادرات

زیان هزار میلیاردی بابت پرداخت سود سپرده‌های بانکی

زیان هزار میلیاردی بابت پرداخت سود سپرده‌های بانکی

بانک صادرات طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود هزار میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 166 میلیارد تومانی این بانک است.

بانک صادرات تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک صادرات که با نماد بورسی «وبصادر» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک صادرات در شهریور ماه سال جاری 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 11.7 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 114 هزار میلیارد رسید.

بانک صادرات معادل 66 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک صادرات در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک صادرات در حالی که موفق شده 293 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 290 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک صادرات در پایان شهریور ماه امسال به 172 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک صادرات در شهریور ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 260 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک صادرات در شهریور ماه امسال حدود 1.3 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک صادرات طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود هزار میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 166 میلیارد تومانی این بانک است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند