عملکرد ضعیف نظام پزشکی درتعیین تعرفه‌ها

قربانی+تجارت نیوز

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از عملکرد سازمان نظام پزشکی در بحث تعرفه‌گذاری خدمات درمانی انتقاد کرد و گفت:‌ تعیین تعرفه‌ها در حیطه اختیارات وزارت بهداشت است.

محمدحسین قربانی با اشاره به اینکه تعرفه‌گذاری براساس صراحت قانونی در اختیار سازمان نظام پزشکی است، گفت:‌ تمام برنامه‌ریزی‌های حرفه پزشکی به سازمان نظام پزشکی محول شده است، منتها در سال‌های گذشته به جهت اینکه این سازمان خیلی مقتدرانه و توانمند عمل نکرده؛ بسیاری از اختیارات به رغم اینکه درقانون نیز به صراحت تاکید شده دراختیار وزارت بهداشت و درمان قرارگرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی افزود:‌ تمام امورات مربوط به حرفه پزشکی باید درسازمان نظام پزشکی تایید، تصویب و جهت اجرا ابلاغ شود، اما به جهت تعلل درسازمان نظام پزشکی در دوره‌های گذشته بسیاری از اختیارات به وزارت بهداشت واگذار شده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد درشرایطی میزان تعرفه‌ها را پیگیری کند نیاز امروز جامعه نیست و این موضوع در حیطه اختیارات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که با تفاهم‌نامه‌ای تعرفه‌ها را تصویب کنند.

قربانی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید اجرای درست تعرفه‌ها با نظارت بیشتری پیگیری کند، تصریح کرد:‌ اینکه تعرفه‌ای ابلاغ شده و در مناطق مختلف شهر میزان تعرفه‌ها متفاوت باشد، یا اینکه بیمارستان‌ها برای خود تعرفه‌ای را درنظر بگیرند.

وی افزود: به هیچ عنوان سیاست مورد توجه‌ای نیست، اما با توجه به تشکیل نظام پزشکی در دوره جدید امیدواریم مسئولان حداقل دراین دوره به وظایف خود عمل کنند.

قربانی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی تاکنون فضای میدان‌داری مدیریت در حرفه پزشکی را در دست ندارد، گفت:‌ وظیفه سازمان نظام پزشکی تنها معطوف به صدور مجوز و پروانه نیست، یکی از انتظارات جامعه پزشکی از نظام پزشکی براساس قانون بوده و باید براساس وظایفی که قانونگذار بر عهده این دستگاه قرار داده است.

وی افزود: باید به وظایف خود در راستای ارتقاء‌ سطح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی عمل کند؛ همچنین پیشنهاد می‌شود که میزان تعرفه‌ها به ارساس نرخ تورم تعیین شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:‌ نمی‌توان از افزایش تعرفه به هر میزانی جلوگیری کرد، اما هزینه‌های تمام شده مطب، مالیات، حقوق و مزایا و متریال براساس تورم افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌های جامعه پزشکی افزایش پیدا نکند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه تعرفه‌گذاری درحیطه اختیارات نظام پزشکی است، افزود:‌ یکی از پیشنهادات اکثر نمایندگان حذف ماده مربوط به تعیین تعرفه‌ها در مجلس است.

 

منبع: خانه ملت

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند