بررسی تجارت‌نیوز از گزارش عملکرد 9ماهه بانک سرمایه:

رکورد زیان انباشته بانک‌ها شکست / این بانک حدود 3 برابر دارایی خود بدهی دارد

تجارت نیوز

زیان انباشته بانک سرمایه به دو برابر زیان انباشته ایران خودرو رسیده است. گزارش عملکرد 9ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد زیان انباشته بانک سرمایه بیش از 63 برابر سرمایه‌اش و میزان بدهی آن حدود سه برابر دارایی‌اش است.این بانک با زیان انباشته 25 هزار و 470 میلیارد تومان بالاترین زیان را نسبت به دیگر بانک‌ها دارا است.

بانک سرمایه بیشترین زیان انباشته بانکی را به ثبت رساند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک سرمایه تازه‌ترین گزارش عملکرد حسابرسی نشده خود را به ثبت رساند که نشانی از بهبودی در وضعیت این بانک مشاهده نمی‌شود.

بر اساس عملکرد 9ماهه ابتدایی امسال، بانک سرمایه بیش از شش هزار میلیارد تومان زیان خالص را طی این دوره به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.

زیان انباشته بانک سرمایه در پایان آذر ماه امسال به بیش از 25 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای سال جاری 31 درصد رشد داشته است.

آخرین سرمایه ثبت شده برای بانک سرمایه 400 میلیارد تومان است. گزارش عملکرد 9ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد زیان انباشته بانک سرمایه بیش از 63 برابر سرمایه‌اش بوده که زیانی بی‌سابقه است.

بانک سرمایه با زیان انباشته 25 هزار و 470 میلیارد تومان بالاترین زیان را نسبت به دیگر بانک‌ها دارا است.

زیان انباشته بانک سرمایه تقریبا دو برابر زیان انباشته ایران خودرو است.

وضعیت سهامداران این بانک نشان می‌دهد که بانک سرمایه از معدود بانک‌هایی بوده که افراد حقیقی جزو سهامدارن آن هستند.

47326

آخرین سرمایه ثبت شده برای بانک سرمایه 400 میلیارد تومان است. گزارش عملکرد 9ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد زیان انباشته بانک سرمایه بیش از 63 برابر سرمایه‌اش بوده که زیانی بی‌سابقه است.

بدهی بیشتر از دارایی

صورت‌های مالی 9ماهه این بانک نشان می‌دهد بدهی بانک سرمایه بیش از دارایی آن بوده، به طوری که این بانک حدود سه برابر دارایی خود بدهی دارد. میزان دارایی بانک سرمایه در پایان آذر ماه امسال 13.9 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بدهی‌اش به بیش از 38 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی طی 9ماهه ابتداییی امسال بیش از 31 درصد رشد داشته و به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.بر این اساس به نظر می‌رسد علت زیان‌های وحشتناک این بانک ناشی از استقراض از بانک مرکزی است.

میزان سپرده‌گذاری در بانک نیز با کاهش مواجه بوده و از 17.9 هزار میلیارد تومان در ابتدای امسال به 17.6 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه امسال رسیده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیات‌مدیره بانک سرمایه و اخذ دفاعیات آنها در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی انجام شده است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند