ارزیابی تازه‌ترین عملکرد بانک پارسیان:

2 برابر شدن وام‌دهی بانکی که وام دادن به زیانش است

2 برابر شدن وام‌دهی بانکی که وام دادن به زیانش است

بانک پارسیان در شهریور ماه سال جاری 4.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل دو برابر شده است. این بانک طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ با بیش از دو هزار میلیارد تومان زیان از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 360 میلیارد تومانی این بانک است.

بانک پارسیان تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک پارسیان که با نماد بورسی «وپارس» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک پارسیان در شهریور ماه سال جاری 4.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل دو برابر شده است. با تسویه 1.5 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 86 هزار میلیارد رسید.

بانک پارسیان معادل 87 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک پارسیان در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک پارسیان در حالی که موفق شده 90 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 87 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک پارسیان در پایان شهریور ماه امسال به 99.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک پارسیان در شهریور ماه از محل سود وام‌های پرداختی، حدود 275 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک پارسیان در شهریور ماه امسال حدود 1.3 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک پارسیان طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ با بیش از دو هزار میلیارد تومان زیان از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 360 میلیارد تومانی این بانک است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند