اکسکوینو

زمان پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی

تجارت نیوز

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: عیدی مددجویان تحت پوشش بهزیستی همزمان با مستمری بهمن ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، عیدی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی همزمان با مستمری بهمن ماه به صورت الکترونیکی به حساب آنها واریز خواهد شد.

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن تأکید بر حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: طبق سنوات گذشته عیدی مددجویان تحت پوشش این سازمان بنا بر هماهنگی صورت گرفته در بهمن ماه واریز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت عیدی فقط به مددجویانی تعلق خواهد گرفت که مستمری آنها از محل اعتبارات بهزیستی و هدفمندی یارانه‌ها است، در این باره اضافه کرد: این مشکل البته برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد هم هست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین از سال ۹۷ به تعداد مستمری بگیران این دو نهاد اضافه شده‌ند که مستمری آنها فقط از محل هدفمندی یارانه‌ها است و تعداد آنها برابر است با تعدادی که قبل از این زمان تحت پوشش بودند و این در حالی‌ست که اعتبار عیدی از محل اعتبارات دستگاه‌ها و نهاد مربوطه است و با این توضیحات کسانی که هم از محل اعتبارات دستگاه و نهاد ( بهزیستی و کمیته امداد) و از محل هدفمندی یارانه‌ها مستمری دریافت می‌کنند مشمول دریافت عیدی خواهند بود.

قبادی دانا تصریح کرد: حدود ۵۰۰ هزار خانوادر مشمول دریافت عیدی خواهند بود که در پایان بهمن‌ ماه عیدی به حساب آنها واریز می‌شود اما این درخواست را داریم که شرایطی فراهم شود که از محل هدفمندی یارانه‌ها برای خانواده‌های که مستمری آنها فقط از این محل است، اعتباری برای پرداخت عیدی آنها در نظر گرفته شود و در اختیار بهزیستی و کمیته امداد قرار داده شود تا این امکان فراهم شود که به این افراد هم عیدی پرداخت شود.

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند