قطب تولید الکل کشور کجاست؟

قطب تولید الکل کشور کجاست؟

کارخانه الکل‌سازی اراک با تولید روزانه بیش از ۱۵ هزار لیتر الکل، ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تولید این کارخانه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرعامل کارخانه الکل سازی در اراک گفت: ۲۲ کارخانه تولید کننده در این زمینه وجود دارد که کارخانه الکل‌سازی اراک به تنهایی ۷۰ درصد نیاز کشور را تولید می‌کند.

آزدو افزود: روزانه بیش از ۱۵ هزار لیتر الکل در کارخانه الکل‌سازی اراک تولید می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تولید این کارخانه است.

او با بیان اینکه با فعالیت این کارخانه الکل‌سازی کشور در تولید الکل به بی‌نیازی رسید افزود: روزانه بیش از ۱۵ هزار لیتر الکل در کارخانه الکل‌سازی اراک تولید می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تولید این کارخانه است.

آزدو گفت: مبنای تولید در این کارخانه تفاله‌های چغندرقند کارخانه‌های سازنده قند کشور است که تا پیش از این به عنوان ماده درو ریختنی یا خوراک دام بود و با تبدیل به الکل ارزش افزوده ۵۰ برابری پیدا می‌کند.

مدیرعامل کارخانه الکل‌سازی در اراک گفت: این کارخانه اشتغال مستقیم ۳۲ نفر را فراهم کرده و بیش از ۲۰۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم مشغول کارند.

آزدو با اشاره به اینکه زمینه صادرات این محصول هم فراهم است افزود: در صورت حمایت و رفع موانع صادراتی زمینه صادرات این محصول وجود دارد و این کارخانه به تنهایی می‌تواند سالانه ۴۰ میلیون لیتر الکل صادر کند که ارزآوری آن ۳۵ میلیون دلار است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند