قیمت آهن‌آلات ساختمانی در ۹۹/۵/۵

قیمت آهن‌آلات ساختمانی در ۹۹/۵/۵

قیمت انواع آهن‌آلات ساختمانی شامل (تیرآهن، میلگرد، پروفیل و ورق سیاه) را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن‌آلات ساختمانی شامل (تیرآهن، میلگرد، پروفیل و ورق سیاه) را در این گزارش گردآوری کرده‌ایم. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه بر اساس درجه‌بندی کیفیت این اقلام با نرخ‌های متفاوتی در بازار وجود دارد.

قیمت انواع آهن‌آلات ساختمانی به شرح زیر است:

قیمت تیرآهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ۲,۳۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ۲,۵۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ۲,۵۷۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ۳,۱۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ۴,۵۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ۴,۹۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ۴,۹۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ۷,۹۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ ۱۰,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ ۱۱,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ ۱۰,۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ ۱۰,۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ۱۱,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ۱۱,۲۰۰

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ۱۸,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ۱۸,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ۱۸,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ۱۸,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ۱۸,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ۱۸,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ۱۸,۴۰۰
قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲ ۱۸,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ ۱۵,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ ۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ ۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ ۱۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ ۱۵,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ ۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ ۱۵,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ ۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ ۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ ۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ ۱۴,۵۰۰
بهترین روش ورود و سرمایه‌گذاری در بورس ایران
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند