بورس

شاخص کل
137714.15
فرآبورس
1579.93
شاخص قیمت هم وزن
15692.98
کل هم وزن
22189.1
شاخص
قیمت
تغییر
صنعت
125847.78
(-0.54%)
-244.17
بازار دوم
274937.61
(-0.78%)
-99.28
کل هم وزن
22189.1
(0.64%)
212.3
آزاد شناور
146897.67
(-0.46%)
-400.51
کل بورس
137714.15
(-0.53%)
-269.68
قیمت هم وزن
15692.98
(0.64%)
149.8
قیمت وزنی ارزشی
40269.63
(-0.53%)
-80.7
بازار دوم فرابورس
798.33
(-1.01%)
7.02
بازار اول فرابورس
236.09
(0.24%)
-0.6
کل فرابورس
1579.93
(-0.82%)
11.22

ارز دیجیتال

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Dash
عنوان
قیمت
تغییر