اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

سود کدام مجمع بیشتر شد؟

تجارت نیوز

سال مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به پایان رسیده و این شرکت‌ها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. کدام شرکت‌ها در این مجامع بیشتر سود را دادند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، سال مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به پایان رسیده و این شرکت‌ها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. کدام شرکت‌ها در این مجامع بیشتر سود را دادند؟

دکپسول

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران مجمع ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۴۶۹ تومان سود خالص و ۴۴۳ تومان نیز سود نقدی ثبت کرد.

سود انباشته پایان دوره نیز برابر با ۱۴۷ میلیارد تومان است.

سفانو

سیمان فارس نو با نماد سفانو مجمع عادی عمومی سالیانه خود را منتهی به پایان سال گذشته برگزار کرد. بر همین اساس ۵۳۶ تومان سود خالص هر سهم و ۵۰۵ تومان نیز سود نقدی هر سهم تعیین شد.

سرمایه ثبت شده این شرکت بورسی ۵۰ میلیارد تومان و سود انباشته آن نیز ۲۶۸ میلیارد تومان است.

سرود

در مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان شاهرود با نماد سرود سود خالص هر سهم ۳۴۹ تومان و سود نقدی هر سهم نیز ۳۳۷ تومان اعلام شد.

میزان سرمایه این شرکت برابر با ۸۱ میلیارد تومان و سود انباشته آن ۳۰۱ میلیارد تومان است.

حآسا

شرکت آسیا سیر ارس در مجمع خود به ازای هر سهم سود خالص ۶۴ تومانی و سود نقدی ۱۳ تومانی را تعیین کرد.

سرمایه حآسا ۸۰ میلیارد تومان و سود انباشته شرکت این شرکت بورسی ۸۴ میلیارد تومان است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند