اکسکوینو

اعمال محدودیت برای کشت و صادرات محصولات جالیزی

کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: برای کشت و صادرات محصولات جالیزی به علت آب بر بودن آن محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت با وجود ارزآوری صادرات محصولات بخش کشاورزی در ایران، برای کشت و صادرات محصولات جالیزی به علت آب بر بودن آن محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

 صدا وسیما به نقل از پانا نوشت، محمد قربانی افزود: برای حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی باید تولید محصولات جالیزی محدود و عوارض صادراتی این محصولات پرآب بر، افزایش یابد.

بخش کشاورزی در ایران حدود ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود که در این میان محصولات صیفی و جالیزی سهم زیادی از صادرات را دارند، اما با توجه به کم آبی و ضرورت توجه به محصولات اساسی به منظور تامین امنیت غذایی، این محدودیت‌ها اعمال شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند