مردمان کدام کشورها بیکارترند؟

بیکاری یک مساله مهم در اقتصاد کشورهاست. واقعیت‌های اقتصادی نشان‌ می‌دهد که ارتباطی مستقیم میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد.

مردمان کدام کشورها بیکارترند؟

الهام میرمحمدی: بیکاری یک مساله مهم در اقتصاد کشورهاست. واقعیت‌های اقتصادی نشان‌ می‌دهد که ارتباطی مستقیم میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد. تا زمانی که رشد اقتصادی مطلوبی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت بیکاری در جوامع کاهش یابد. بالعکس با اشتغال بیشتر، رشد اقتصادی هم تقویت می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ بیکاری از نسبت تعداد بیکاران (افراد جویای کار) به جمعیت فعال به دست می‌آید.

جدول زیر، کشورها با بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را نشان می‌دهد:

کشورهایی که بیشترین نرخ بیکاری را دارند کشورهایی که کمترین نرخ بیکاری را دارند
رتبه کشور  نرخ بیکاری (درصد) رتبه کشور نرخ بیکاری (درصد)
۱ زیمبابوه ۹۵ ۱  کامبوج  ۰٫۳
۲ بورکینافاسو ۷۷ ۲  قطر  ۰٫۶
۳ سوریه ۵۰ ۳  تایلند  ۰٫۷
۴ سنگال ۴۸ ۴  بنین  ۱٫۰
۵ هائیتی ۴۰٫۶ ۵  بلاروس  ۱٫۰
۶ کنیا ۴۰ ۶  لائوس  ۱٫۵
۷ جمهوری کنگو ۳۶ ۷  ماداگاسکار  ۲٫۱
۸ افغانستان ۳۵ ۸  کویت  ۲٫۱
۹ کوزوو ۳۴٫۸ ۹  کوبا  ۲٫۲
۱۰ لیبی ۳۰ ۱۰  سنگاپور  ۲٫۲

این مطلب را به اشتراک بگذارید