مردم به جای یارانه گرفتن باید با فرهنگ تولید ملی آشنا شوند

 استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: مردم باید به جای اینکه به دست دولت چشم بدوزند، روحیه کار و تلاش پیدا کنند. دکتر علی قنبری – استاد دانشگاه – با بیان اینکه به دلیل اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها از کمپین نه به یارانه حمایت می کنم، گفت: از این ایده که افرادی که

 استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: مردم باید به جای اینکه به دست دولت چشم بدوزند، روحیه کار و تلاش پیدا کنند.

دکتر علی قنبری – استاد دانشگاه – با بیان اینکه به دلیل اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها از کمپین نه به یارانه حمایت می کنم،

گفت: از این ایده که افرادی که داری توانایی‌های بالایی هستند از گرفتن یارانه خودداری کرده تا به افراد نیازمند برسد، حمایت می کنم زیرا با این اقدام دولت کمتر با مشکل روبه رو خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی حذف گروه های پر درآمد از یارانه را موجب کاهش تورم و تقویت بیشتر نیروهای نیازمند دانست و اضافه کرد: با انصراف افراد نیازمند از دریافت یارانه می توان برنامه ریزی درست تری را انجام داد تا دولت با تسلط بیشتری با موضوع یارانه و مشکلات اقتصادی برخورد کند.

قنبری با اشاره به اینکه اعتقاد دارم مردم باید روحیه کار و تلاش پیدا کنند و به جای یارانه گرفتن و چشم به دست دولت دوختن که متاسفانه میراث دولت گذشته است باید با فرهنگ کمک به اقتصاد و تولید ملی آشنا شوند و به اشتغال توجه داشته و موجب تقویت آن شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: مردم به جای اینکه با کار نکردن صرفا دنبال دریافت کمک از دولت و واردات و امور دلالی باشند باید به تولید و اشتغال توجه داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: باید با تقویت سرمایه گذاری در داخل کشور موجبات تقویت تولید و اقتصاد ملی را فراهم کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند