210 میلیون شغل جهان در معرض انقراض

210 میلیون شغل جهان در معرض انقراض

بر اساس تحقیقی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2015 انجام داد، حدود 14 درصد از مشاغل در 32 کشور جهان تحت تاثیر خودکارسازی به شدت آسیب‌پذیر هستند و در مجموع حدود 210 میلیون شغل در جهان در معرض تهدید قرار دارند.

الهام میرمحمدی: ربات‌هایی که کارمندان و کارگران را تهدید می‌کنند دیگر شخصیت‌های علمی-تخیلی داستان‌ها نیستند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست، کاربندیکت فری (Carl Benedikt) و مایکل ازبورن (Michael Osborne) پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در سال 2013 تحقیقی در مورد آینده شغلی انسان‌ها انجام دادند.

بر اساس بررسی‎های آنها طی یک یا دو دهه آینده 47 درصد از مشاغل در آمریکا را ربات‌ها و ماشین‌ها انجام می‌دهند.

در سال 2015 اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با رویکردی مشابه اما با استفاده از تکنیک‌های متفاوت تحقیق دیگری در این زمینه انجام داد.

این تحقیق نشان می‌دهد، حدود 14 درصد از مشاغل در 32 کشور جهان تحت تاثیر خودکارسازی به شدت آسیب‌پذیر هستند و در مجموع حدود 210 میلیون شغل در جهان در معرض تهدید اتوماسیون قرار دارد.

اما این مشکل به طور مساوی در جهان پخش نمی‌شود. به عنوان مثال، در اسلواکی مشاغل دو برابر بیشتر در مقایسه با نروژ در خطرند.

به عبارت دیگر، شاغلین در کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط و فقیر در معرض خطر کمتری قرار دارند.

اما شکاف گسترده‌ای میان کشورهایی با ثروت مشابه وجود دارد. به نظر می‌رسد، تفاوت در ساختار سازمانی و صنعت نقش مهمی در وضعیت کشورها بازی می‌کند.

نمودار زیر نقش اتوماسیون و میزان خطر در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد:

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند