به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا برای شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا ابتدا افرادی که در طرح معیشتی خانوار (این فهرست براساس پرداخت تسهیلات کرونایی ابتدای سال ایجاد شده است) نبودند، از لیست حذف شدند. در ادامه افرادی که شغل ثابت داشتند نیز بر اساس اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای، کارکنان دولت و بازنشسته‌ها کنار گذاشته شدند و در نهایت برای اینکه این اطلاعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش‌های بانکی خانواده این افراد بررسی شد و در نهایت ۳۴‌میلیون‌نفر شناسایی شدند.

به گفته حسن میرزایی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مجری این کار بود، در یک نمونه جالب یک خانواده ۳‌نفره که نه درآمد ثابتی داشت، نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود، میانگین خرید کارت آنها در ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. واریزی همین خانواده نیز در سال ۹۸، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۷، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان بوده است بنابراین برای اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند، تراکنش‌ها نیز بررسی شد.

منبع: دنیای اقتصاد