اکسکوینو

معرفی 3 مرکز مهم پخش ویروس

تجارت نیوز

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران را به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توئیت زد:

با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به #کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات حمل ونقل، پرداخت حضوری و … آنها توسط متخصصان داده‌کاوی و استخراج مدل شیوع، به این جمع بندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب ۱)بیمارستانها ۲)پمپ بنزینها ۳)سوپرمارکتها هستند.

رسانه باشید

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند