مقام مسئول: با تامین اعتبار پول چایکاران بدون وقفه پرداخت می شود

مدیر پروژه و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: در صورت تامین اعتبار نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای و کارگزاری آن در بانک سپه، پول چایکاران بدون وقفه به حسابشان واریز می شود.  محسن دارایی افزود: با وجود اجرای خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور، اما اعتبار

مدیر پروژه و سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: در صورت تامین اعتبار نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای و کارگزاری آن در بانک سپه، پول چایکاران بدون وقفه به حسابشان واریز می شود.

 محسن دارایی افزود: با وجود اجرای خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور، اما اعتبار این بخش هنوز تامین نشده است.

 
وی گفت: اعتبار خرید تضمینی برگ سبز چای باید از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان چای کشور تامین شود.
 
به گفته وی، خرید تضمینی برداشت بهاره برگ سبز چای از اوایل اردیبهشت ماه از استان های گیلان و مازندران آغاز شده است.
 
وی اظهار داشت: همچنین تاکنون اطلاعات ناشی از میزان خرید تضمینی برگ سبز چای توسط چایکاران از طریق شعب بانک سپه استان های گیلان و مازندران به سامانه مرکزی این بانک ارسال نشده است.
 
سخنگوی خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ 1000 میلیارد ریال برای خرید تضمینی برگ سبز چای سال 93 اختصاص داده شده که نسبت به نرخ خرید تضمینی دو سال گذشته از افزایش 2 برابری برخوردار بوده است.
 
وی اظهار داشت: به دلیل افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری، انتظار می رود شاهد افزایش برداشت برگ سبز چای باشیم همچنین امیدواریم دولت با تدوام حمایت خود از چایکاران سبب احیای صنعت چای کشور شود.
 
 
 
ایرنا
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند