موضع قطعی و آخر مقام معظم رهبری درباره تحریم‌ها

موضع قطعی و آخر مقام معظم رهبری درباره تحریم‌ها

سایت رهبر انقلاب در توئیتی درباره برجام نوشت: اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آن وقت به تعهدات برگردیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر تمام تحریم‌ها را در عمل بردارند به تعهدات برجامی برمی‌گردیم.

سایت رهبر انقلاب در توئیتی درباره برجام نوشت: اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند