اکسکوینو

میزان پرداخت وام بانکی به بخش بازرگانی در فروردین

تجارت نیوز

آمارها نشان می‌دهد از میان ۳۴ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی فروردین امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی، ۱۴ درصد آن معادل ۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان، سهم بخش بازرگانی شده است.

آمارها نشان می‌دهد از میان ۳۴ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی فروردین امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی، ۱۴ درصد آن معادل ۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان، سهم بخش بازرگانی شده است؛ میانگین تسهیلات پرداختی هم با ۴۵ درصد رشد به ۱۸۱ میلیون تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین 1398 نشان می‌دهد در نخستین ماه امسال 34 هزار و 197 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی داده شده است.

این میزان تسهیلات بانکی در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش 8 درصدی تعداد فقره درخواست تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش‌های مختلف اقتصادی، مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها،‌ رشدی در حدود 33 درصد داشته است.

این یعنی میانگین پرداخت هر فقره تسهیلات بانکی در فروردین امسال به نسبت فرودین سال قبل، 45 درصد افزایش یافته و تسهیلات پرداختی بانک ها در فروردین امسال به طور میانگین، به 181 میلیون تومان رسیده است.

بر اساس آمار اعلام شده بانک مرکزی، ترکیب تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در فروردین نیز دچار دستخوش شده و علی رغم افزایش 2.3 درصدی سهم صنعت و معدن از این تسهیلات، سهم تسهیلات بخش بازرگانی با افتی 1.2 درصدی همراه بوده است.

در این میان، بخش بازرگانی در فروردین امسال توانسته 4 هزار و 837 میلیارد تومان تسهیلات بانکی را دریافت کند که این رقم، 14.1 درصد از تسهیلات بانکی نخستین ماه سال به بخش اقتصادی کشور است.

بخش خدمات با دریافت 15 هزار و 297 میلیارد تومان، بیشترین سهم یعنی معادل 44.7 را داشته و پس از آن به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن با دریافت 10 هزار و 590 میلیارد تومان سهمی 31 درصدی، بخش بازرگانی با سهم 14.1 درصدی، بخش مسکن و ساختمان با 2 هزار 521 میلیارد تومان و سهم 7.4 درصدی و کشاورزی با 941 میلیارد تومان، سهم 2.8 درصدی را از این تسهیلات بانکی داشتند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در فروردین امسال بیش از 22 هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی واگذار شده که سهمی 66.4 درصدی را از تسهیلات داده شده، به خود اختصاص داده است و در مقابل تنها 5.4 درصد از این تسهیلات برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و 7.3 درصد برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند