نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۲۱.۳ درصد افزایش یافت

نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۲۱.۳ درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل زمستان ١٣٩٦ را بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدات صنعتی به ۲۱.۳ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٦ به عدد ۲۵۳.۶ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧)، به میزان ٤.٥ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٩.١)، به میزان ٢١.٣ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس این گزارش، درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال قبل «نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت» معادل ١٥.٥ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦ «١٢.٧ درصد»، افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «صنایع تولید زغال سنگ – پالایشگاه‌های نفت» با ۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢٣٨.٩ به ٢٥٢.١ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل زمستان داشته است.

از سویی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده «تولید فلزات اساسی» با ۶.۴ درصد، «صنایع محصولات شیمیایی» با ۹.۵ درصد، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم ­ تریلر» با ۱.۵ درصد، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق» با ٨.٤ درصد و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته­اند.

افزون بر این، به جز شاخص قیمت در زیربخش «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است، تاثیر مابقی زیربخش‌ها در جهت افزایش شاخص کل قیمت بخش صنعت در این فصل بوده است.

 

منبع: مرکز آمار ایران

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند