تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

نرخ فلاکت در کدام استان‌ها بیشتر است؟

نرخ فلاکت در کدام استان‌ها بیشتر است؟

بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری در بین استان‌های کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فلاکت در دو استان لرستان و کردستان در وخیم‌ترین وضعیت قرار دارد.

رفاه و معیشت مردم تحت تاثیر دو شاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و بیکاری است. تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و بیکاری به فقر منجر می‌شود، بر همین اساس شاخص فلاکت که از حاصل جمع تورم و بیکاری به دست می‌آید وضعیت رفاهی مردم را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری در بین استان‌های کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فلاکت در دو استان لرستان و کردستان در وخیم‌ترین وضعیت قرار دارد.

در این بررسی که شاخص نرخ فلاکت بر اساس آخرین نرخ بیکاری (زمستان سال۹۸) و نرخ تورم (فروردین ماه سال۹۹) موجود به دست آمده، نرخ فلاکت کشور به ۴۲٫۸ درصد رسیده است.

در بین استان‌های کشور، استان لرستان با نرخ فلاکت ۵۳٫۸ درصدی مفلوک‌ترین استان شناخته شده، به طوری که نرخ بیکاری معادل ۱۶٫۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد داشته است.

استان‌های کردستان و چهارمحال و بختیاری نیز هر کدام به ترتیب با نرخ فلاکت ۵۱٫۶ و ۴۸٫۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استان فارس دارای کمترین نرخ فلاکت در بین استان‌های کشور بوده که معادل ۳۶٫۲ درصد است.

استان‌های سمنان و خراسان رضوی نیز هرکدام به ترتیب با نرخ فلاکت ۳۸٫۸ و ۳۹٫۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند