اکسکوینو
مدیرکل آژانس انرژی اتمی:

بر تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی ایران نظارت داریم

هسته ای

مدیرکل آژانس انرژی اتمی گفت: توافقی مانند برجام می‌تواند در کنترل فعالیت هسته‌ای ایران کمک کند. و ما بر تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی ایران نظارت داریم.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرکل آژانس انرژی اتمی گفت: توافقی مانند برجام می‌تواند در کنترل فعالیت هسته‌ای ایران کمک کند.

ایسنا در کانال تلگرام خود نوشت، رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی گفت: به نفع هیچکدام از طرفین نیست که همکاری بین ایران و آژانس کاهش یابد.

مدیرکل آژانس خاطر نشان کرد: بهتر است ایران، طرفین مذاکره و آژانس هرچه سریع‌تر همکاری و مذاکره را مجددا شروع کنند. ما حتما باید با ایران همکاری داشته باشیم تا به یک توافق نهایی برسیم.

وی تاکید کرد: توافقی مانند برجام می‌تواند در کنترل فعالیت هسته‌ای ایران کمک کند. برای توقف فعالیت هسته‌ای ایران، راهی بجز توافق با ایران یا توقف داوطلبانه از سوی ایران وجود ندارد.  ما بر تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی ایران نظارت داریم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند