تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

چشم‌انداز بورس در هفته اول اسفند / این هفته، بازار کدام نمادها داغ است؟

چشم‌انداز بورس در هفته اول اسفند / این هفته، بازار کدام نمادها داغ است؟

کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه در نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز با 71.4 درصد احتمال بورس هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ را مثبت دانسته‌اند و سایر کارشناسان نیز با 14.3 درصد احتمال آن را خنثی و همچنین با همین میزان احتمال آن را مثبت اعلام کرده‌اند.

تجارت‌نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه در نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز با 71.4 درصد احتمال بورس هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ را مثبت دانسته‌اند و سایر کارشناسان نیز با 14.3 درصد احتمال آن را خنثی و همچنین با همین میزان احتمال آن را مثبت اعلام کرده‌اند. همچنین کارشناسان، گروه‌های پتروشیمی، بانکی و فلزات اساسی را پیشتاز هفته عنوان می‌کنند. این پیش‌بینی از کارشناسان در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه انجام شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند