تجارت نیوز بررسی می‌کند:

چشم‌انداز بورس در هفته اول بهمن 98 / کدام صنایع پیشتاز بازار هستند؟

چشم‌انداز بورس در هفته اول بهمن 98 / کدام صنایع پیشتاز بازار هستند؟

تحلیلگران، بورس را در هفته اول بهمن ماه سال ۱۳۹۸ متعادل دانسته‌ و نیز گروه‌های خودرو و بانکی را پیشتاز هفته عنوان می‌کنند.

تجارت‌نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز از کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه، نشان می‎دهد که تحلیلگران، بورس را در هفته اول بهمن ماه سال ۱۳۹۸ متعادل دانسته‌اند. همچنین کارشناسان گروه‌های خودرو و بانکی را پیشتاز هفته عنوان می‌کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند