چشم‌انداز بورس در هفته دوم آذر 98

پیش‌بینی ادامه روند صعودی بورس در هفته دوم آذر / بازار به اتکای کدام صنایع رشد می‌کند؟

پیش‌بینی ادامه روند صعودی بورس در هفته دوم آذر / بازار به اتکای کدام صنایع رشد می‌کند؟

نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز از کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه، نشان می‎دهد که تحلیل‌گران، بورس را در هفته اول آذر ماه سال ۱۳۹۸ مثبت و متعادل دانسته و کلیت بازار را در روندی صعودی ارزیابی کرده‌اند.

تجارت‌نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز از کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه، نشان می‎دهد که تحلیل‌گران، بورس را در هفته اول آذر ماه سال ۱۳۹۸ مثبت و متعادل دانسته و کلیت بازار را در روندی صعودی ارزیابی کرده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند