تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد شگفت‌انگیز نقدینگی و پایه پولی / نقدینگی در آستانه ۲۵۰۰ هزار میلیاردی شدن

رشد شگفت‌انگیز نقدینگی و پایه پولی / نقدینگی در آستانه ۲۵۰۰ هزار میلیاردی شدن

پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته رشدهای عجیبی را به ثبت رساندند. در سال ۹۸ بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شده که سهم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از دیگر اجزای پایه پولی بوده است.

نقدینگی رشد بی‌سابقه ۳۱ درصدی طی شش سال اخیر را به ثبت رساند.

به گزارش تجارت‌نیوز  آمارها نشان از رشد سالانه بی‌سابقه نقدینگی طی شش سال اخیر دارد.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی، میزان نقدینگی کشور تا پایان سال ۹۸ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ معادل ۳۱ درصد رشد داشته است. آخرین باری که رشد نقدینگی در اقتصاد به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود مربوط به سال ۱۳۹۲ و معادل ۳۸ درصد بوده است.

همچنین در سال گذشته شبه پول با رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ به ۲۰۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد بی‌سابقه پایه پولی

در سال ۹۸ بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شده که سهم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از دیگر اجزای پایه پولی بوده است.

بر اساس آمارها میزان رشد پایه پولی با ۳۲٫۸ درصد رشد از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. طی دوره مذکور رشد پایه پولی از رشد نقدینگی بیشتر بوده است.

رشد ۳۲٫۸ درصدی پایه پولی در سال گذشته مقداری بی‌سابقه بوده است.

به طور معمول نقدینگی در مقایسه با پایه پولی از رشد بیشتری برخوردار بوده و میزان رشد آن با اختلاف چند درصد در سطح بالاتری قرار دارد، اما طی یکسال اخیر که اقتصاد کشور دچار بحران ارزی شده گاها اتفاق افتاده که رشد پایه پولی از رشد نقدینگی پیشی گرفته که به عقیده کارشناسان تبعات نامطلوبی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند