نوسان قیمت پهنای باند اینترنت از سال گذشته تاکنون

کیفیت و قیمت اینترنت در کشور به عوامل مختلفی وابسته است؛ یکی از این عوامل که نقش مهمی را در وضعیت اینترنت در کشور بازی می‌کند و تاثیر مستقیمی برروی قیمت نهایی مصرف کننده دارد، پهنای باند است. حال قیمت این عامل در چند سال اخیر دستخوش تغییراتی شده است. پهنای باند به معنی نرخ

کیفیت و قیمت اینترنت در کشور به عوامل مختلفی وابسته است؛ یکی از این عوامل که نقش مهمی را در وضعیت اینترنت در کشور بازی می‌کند و تاثیر مستقیمی برروی قیمت نهایی مصرف کننده دارد، پهنای باند است. حال قیمت این عامل در چند سال اخیر دستخوش تغییراتی شده است.

پهنای باند به معنی نرخ انتقال داده توسط یک اتصال شبکه و یا یک رابط، است. قیمت پهنای باند در چند سال گذشته برای خدمت اینترنت پرسرعت ADSL در کشور تغییر کرده است.

64 کیلوبیت بر ثانیه

ارائه‌کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت 64 کیلوبیت بر ثانیه 86 هزار و 800 تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. البته در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این قیمت به 56 هزار و 420 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 33 هزار و 800 تومان ارزان‌تر شده است.

128 کیلوبیت بر ثانیه

ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه 173 هزار و 600 تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این قیمت به 112 هزار و 840 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 68 هزار تومان ارزان‌تر شده است.

256 کیلوبیت برثانیه

ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت 256کیلوبیت بر ثانیه 264 هزار تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این قیمت به 169 هزار و 260 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 91 هزار و 140 تومان ارزان‌تر شده است.

512 کیلوبیت بر ثانیه

در این مورد ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه 434 هزار تومان برای پهنای باند بین‌المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات این قیمت به 282 هزار و 100 تومان تغییر یافت. یعنی قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 153 هزار تومان ارزان‌تر شده است.

یک مگابیت بر ثانیه

برای این میزان، ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت یک مگابیت بر ثانیه 781 هزار و 200 تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این قیمت به 507 هزار و 780 تومان تغییر یافت؛ قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 273 هزار و 420 تومان ارزان‌تر شده است.

دو مگابایت بر ثانیه

ارائه‌کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه یک میلیون و 388 هزار تومان برای پهنای باند بین‌المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این قیمت به 902 هزار و 720 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 485 هزار و 280 تومان ارزان‌تر شده است.

چهار مگابیت بر ثانیه

ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت چهار مگابیت بر ثانیه دو میلیون و 343 هزار و 600 تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این قیمت به یک میلیون و 523 هزار و 340 تومان تغییر یافت. بر این اساس قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 820 هزار و 260 تومان ارزان‌تر شده است.

هشت مگابیت بر ثانیه

ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت هشت مگابیت بر ثانیه سه میلیون و 906 هزار تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. این قیمت در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات به دو میلیون و 538 هزار و 900 تومان تغییر یافت. یعنی قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه یک میلیون و 367 هزار و 100 تومان ارزان‌تر شده است.

20 مگابیت بر ثانیه

برای سرعت 20 مگابیت بر ثانیه ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه هفت میلیون و 998 هزار و 800 تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات این قیمت به پنج میلیون و 134 هزار و 220 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 27 هزار و 342 تومان ارزان‌تر شده است.

34 مگابیت بر ثانیه

برای سرعت 34 مگابیت بر ثانیه 11 میلیون و 110 هزار و 400 تومان ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات این قیمت به هفت میلیون و 221 هزار و 760 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه دو میلیون و 864 هزار و 580 تومان ارزان‌تر شده است.

100 مگابیت بر ثانیه

همچنین ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت 100 مگابیت بر ثانیه 28 میلیون و 644 هزار تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات این قیمت به 18 میلیون 618 هزار و 600 تومان تغییر یافت. یعنی قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه10 میلیون و 25 هزار و 400 تومان ارزان‌تر شده است.

155 مگابیت بر ثانیه

ارائه کننده خدمت ADSL می‌تواند بصورت ثابت و ماهیانه برای سرعت 155 مگابیت بر ثانیه 36 میلیون 972 هزار و 800 تومان برای پهنای باند بین المللی دریافت کند. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که در آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات این قیمت به 24 میلیون 34 هزار و 920 تومان تغییر یافت. این موضوع به این معنی است که قیمت پهنای باند در عرض یک بازه یک سال و سه ماه 12 میلیون و 937 هزار و 880 تومان ارزان‌تر شده است.

در این بین باید توجه داشت که این کاهش قیمت‌ها تنها برای شرکت‌های ندا که اینترنت را بصورت ADSL به کاربرانشان ارائه می‌دهند، اعمال شده و برای سایر شرکت‌ها اعم از Wi-Max، ISP، ISDP و اپراتورهای موبایل قیمت پهنای باند بین‌المللی همان قیمت قبلی است و کاهشی نداشته است.

به گفته کارشناسان این تفاوت قیمت می‌تواند شکافی را در بین شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت بوجود آورد و به آن‌ها ضربه بزرگی وارد کند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند