تجارت‌نیوز بررسی کرد:

هزینه درمان در سال 97 چقدر افزایش یافت؟

هزینه درمان در سال 97 چقدر افزایش یافت؟

هزینه بخش درمان و بهداشت در سبد مصرفی خانوارهای کشور در بهمن ماه سال 1397 نسبت به بهمن ماه سال 1396 بیش از 24 درصد بیشتر شده، همچنین تورم سالانه این بخش تا انتهای بهمن ماه به بیش از 15 درصد رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، متوسط هزینه بهداشت و‌ درمان در بهمن ماه سال 1397 نسبت به بهمن ماه سال 1396 برای خانوار کشور معادل 24.3 درصد رشد داشته است.

یکی از مهم‌ترین اقلام سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی کشور مربوط به هزینه‌های بهداشت و‌ درمان است، که مناطق شهری و روستایی در بهمن ماه در این بخش هزینه‌های قابل توجهی پرداخته‌اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تورم سالانه بهداشت و درمان بهمن ماه سال 1397 در مناطق شهری و روستایی به ترتیب معادل 15.7 و 15.1 درصد است. این در حالی است که در سال 96، متوسط هزینه سالانه بهداشت و‌ درمان یک خانوار برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 17.4 و 21.1 درصد بوده است.

بیشترین رشد ماهانه این بخش طی 11 ماهه نخست سال 1397 مربوط به مرداد ماه است که در این ماه هزینه‌های بهداشت و درمان نسبت به تیر ماه معادل 6.5 درصد افزایش داشته است. اما تورم ماهانه بهمن ماه سال 1397 نسبت به دی ماه معادل 1.1 درصد است.

شاخص قیمت این بخش در بهمن ماه سال 1397 نسبت به فروردین ماه بیش از 23 واحد رشد داشته و از 111.3 واحد در فروردین ماه به 137.1 واحد در بهمن ماه رسیده است.

در بین آمارهای مرکز آمار ایران از تورم بهمن ماه سال 1397، بیشترین تورم ماهانه با رقم 13 درصد متعلق به حبوبات و سبزیجات است.

بیشترین تورم نقطه به نقطه و سالانه در بین کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در بهمن ماه سال 1397 متعلق به دخانیات است. تورم نقطه به نقطه آن 136.3 درصد و سالانه آن 93.3 درصد است.

بخش آب، برق و سوخت در بین کالاهای مصرفی بهمن ماه سال 1397 کمترین تورم را به خود اختصاص داده است. تورم ماهانه این بخش منفی 0.1 درصد، نقطه به نقطه 19.2 درصد و سالانه 2.6 درصد است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند