تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

ساختمان‌سازی در تهران چقدر گران شده است؟

ساختمان‌سازی در تهران چقدر گران شده است؟

در میان انواع گروه نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران متورم‌ترین گروه که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت را نسبت سال ۹۷ داشته مربوط به گروه انواع بلوک سفالی و آجر بوده است.

ساختمان‌سازی در شهر تهران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با افزایش ۳۵ درصدی هزینه‌‌ها همراه بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص ۱۵ گروه از نهاده‌های ساختمانی از سوی مرکز آمار منتشر شد.

در میان انواع گروه نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران متورم‌ترین گروه که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت را نسبت سال ۹۷ داشته مربوط به گروه انواع بلوک سفالی و آجر بوده است.

در سال گذشته شاخص قیمت گروه انواع بلوک سفالی و آجر با رشد ۵۳٫۹ درصدی نسبت به سال ۹۷ به بیش از ۳۵۴ واحد رسید.

گروه سیمان بتن، شن، ماسه و گروه موزاییک، کاشی و سرامیک نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین کمترین تورم مربوط گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت بوده، به طوری که شاخص قیمت این گروه سال گذشته با رشد ۱۹٫۴ درصدی نسبت به سال ۹۷ به ۵۵۳ واحد رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند