هشدارهای پلیس آگاهی به مسافران نوروزی

هشدارهای پلیس آگاهی به مسافران نوروزی

پلیس آگاهی تاکید کرد که از سرپاکردن چادر در اماکن خلوت و به‌صورت انفرادی جدا بپرهیزید و برای اسکان موقت از ستادهای نوروزی راهنمایی بگیرید و در محل‌های تعیین شده به برپا کردن چادر اقدام کنید.

پلیس آگاهی تاکید کرد که از سرپاکردن چادر در اماکن خلوت و به صورت انفرادی جدا بپرهیزید و برای اسکان موقت از ستادهای نوروزی راهنمایی بگیرید و در محل‌های تعیین شده به برپا کردن چادر اقدام کنید.

به گزارش تجارت‌نیوز، پلیس آگاهی به مسافران نوروزی هشدارهایی داد که به شرح زیر است؛

وجوه نقد، طلاجات و جواهر آلات و اوراق بهادار خود را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارید.

حتی‌المقدور منزل را خالی از سکنه نگذارید و به همسایگان مورد اعتماد خود، ترک منزل را اعلام کنید.

اشیا قیمتی، اسناد و مدارک اتومبیل، هویتی و با ارزش را داخل خودرو نگذارید.

حتی المقدور سعی کنید اتومبیل خود را در سطح شهر به پارکینگ‌های عمومی بسپارید.

از سرپاکردن چادر در اماکن خلوت و به صورت انفرادی جدا بپرهیزید و برای اسکان موقت از ستادهای نوروزی راهنمایی بگیرید و در محل‌های تعیین شده به برپا کردن چادر اقدام کنید.

در اماکن عمومی که چادرهای زیادی نصب شده، چادر خود را ترک نکنید و مراقب اشیا خود باشید.

سعی کنید چادر و خودرو شما زیاد از هم فاصله نداشته باشد.

برای تهیه محل استراحت و اسکان به ستادهای اسکان مسافران نوروزی مراجعه فرمایید و از تهیه منزل از افراد ناشناس که به صورت کلید به دست منازل کلیدی) بر سر راه شما قرار می‌گیرند، جدا بپرهیزید.

 

منبع: ایلنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند