هلیکوپتری ایران فروخته شد

هلیکوپتری ایران فروخته شد

شرکت هلیکوپتری ایران و جایگاه سوخت خوی از طریق مزایده به بخش خصوصی فروخته شدند.

مزایده یک شرکت و یک جایگاه سوخت دولتی دیروز در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد که بر این اساس بالاترین مبلغ پیشنهادی برای شرکت هلیکوپتری ایران 544 میلیارد و 443 میلیون و 5 هزار و 10 ریال و بالاترین مبلغ پیشنهادی برای جایگاه سوخت خوی متعلق به استان آذربایجان غربی 90 میلیارد و 10 میلیون ریال بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، گفتنی است برای این مزایده، تعداد 21 میلیون و 149 هزار و 700 سهم شرکت هلیکوپتری ایران به قیمت هر سهم 25 هزار و 695 ریال و ارزش کل پایه 543 میلیارد و 441 میلیون و 541 هزار و 500 ریال، و جایگاه سوخت خوی متعلق به استان آذربایجان غربی به ارزش کل 81 میلیارد و 625 میلیون و 432 هزار و 400 ریال قیمتگذاری شده بودند.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند